Hvordan er lovgivningen omkring droneflyvning?

Da en drone både kan medføre materiel skade og fysisk skade på mennesker, hvis den af den ene eller anden årsag skulle styrte ned eller hvis piloten mister kontrollen, lavede Trafikstyrelsen i 2004 en ændring i lovgivningen, kaldet BL 9-4

 

 Hvis man flyver med en drone under 7 kg gælder følgende:

 Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt.

 

  Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads skal være mindst 5 km.

 

  Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation skal være mindst 8 km.

 

  Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.

 

  Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.

 

  Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.

 

  De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet om førerløse fly (BL 9-4), må ikke overflyves

Hvis man flyver med en drone over 7 kg gælder følgende regler:

• Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads.

• Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring Flyvningen skal udføres under en organisation/person, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *